Actueel

De komende studiedag: 22 september 2018.

Thema: Welke invloed heeft medicatie op het stervensproces vanuit antroposofisch en regulier gezichtspunt?

Lezing door Annemieke van Oostveen, antroposofisch arts en specialist ouderengeneeskunde.

Praktische uitwisseling van voorbeelden uit de muziektherapie in de laatste fase.

Afbeeldingsresultaat voor david playing harp at sauls bed

 

AANVULLENDE INFORMATIE: belangstellenden die geen muziektherapeut zijn, zijn ook welkom

Accreditatie: 5 punten AM door de NVKT

 

Annemieke van Oostveen, antroposofisch arts en specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij Rivas Zorggroep Gorinchem, gaat ons in de ochtend vertellen over haar ervaring met medicatie in de ouderenzorg. Wat is de invloed van medicatie en welke alternatieven zijn er?

Graag nodigen we jullie uit voor een inbreng vanuit jullie eigen werkervaring in deze laatste fase (de laatste twee weken). Het liefst met een muziekvoorbeeld. Graag even aanmelden van te voren. Er zijn al bijdragen voor de middag gepland.

Datum: 22 september 2018
Tijd: 10.00-16.00
Adres: Rafaelkerk van de Christengemeenschap, van Tetslaan 4, Zeist
Programma:
10.00 Ontvangst met koffie, thee
10.15 Muzikale opmaat en voorstelrondje
11.30 Programma: lezing
12.15 Lunchpauze; graag zelf brood meenemen, voor drinken wordt gezorgd
13.00 Programma: praktisch werken
15.30 Thee, mededelingen, rondvraag
16.00 Afsluiting

Aanmelden: uiterlijk 7 september Aanmelding is definitief wanneer de betaling is ontvangen.
Kosten: 40 euro (studenten muziektherapie betalen 20 euro)

  • Aanmelding is definitief wanneer de betaling is ontvangen. Bij onverhoopte afmelding eerder dan 14 dagen voor de studiedag wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. Bij afmelding binen 14 dagen voor de studiedag kunnen we helaas geen restitutie verlenen.
  • Meld je hier aan of stuur je gegevens per e-mail naar het secretariaat: MUZLL@hotmail.com
  • Maak je bijdrage over op (LET OP NIEUW!!!) rekeningnummer IBAN NL 10 ASNB 0781 1272 38 ten name van L.C.M. Gieles en/of E. Blankvoort onder vermelding van je voor- en achternaam
  • De studiedag kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Voel je vrij om de informatie door te geven aan bekenden die mogelijk interesse hebben in deelname.
  • Telefonisch contact met secretariaat via telnr: 06 466 022 83 (Yolanthe Cornelisse)

 

Advertenties
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close